Tarihçe
Kuruluş ve Tarihçe
Uygar Görme Engelliler Derneği Bursa’da ki görme engellilere Hizmet veren dernek şubelerinin birleştirilmesi ve ülke çapında görme engelliler camiasında hizmet veren mevcut derneklerin arasında farklı bir nüans ile hizmet vermek, çağdaş ve modern anlayışlarla örgütlenmek ve görme engelliler camiasında eğitim temel eksenli istihdam ve sosyal yaşama uyum öncelikli olarak 29 Ocak 1996 tarihinde Görme Engelliler Derneği adıyla Genel Merkez olarak Bursa’da kuruldu. Kuruluşunda Üyelerinin tamamına yakını diğer görme engelli derneklerin üyelerinden oluşuyordu.
29 Ocak 1996' da Bursa’da kuruldu. 03 Şubat 1996 tarihinde körler Federasyonuna üye oldu. 06 Haziran 1996 tarihinde Derneğin tüzüğü içişleri bakanlığı tarafından onaylandı.
25 Ağustos 1996 tarihinde ilk Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve kurucu genel başkan Engin Süslüoğlu yönetimindeki tek liste genel kuruldan seçilerek yönetime geldi.